ارائه مشاوره مالیاتی

ارائه مشاوره مالیاتی

ارائه مشاوره مالیاتی تخصصی با توجه به قوانین مالیاتی جدید می تواند کمک  شایانی به اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت جلوگیری از تضییع حق  نماید . خدمات مرکز مشاوره مالیاتی در راستاری کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص پرداخت مالیات عادلانه به شرح زیر می باشد :

۱- ارائه مشاوره مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

مرکز مشاوره مالیاتی داراي سابقه درخشان در ارائه خدمات مشاوره به طور تخصصي مي باشد . بخشي از خدمات قابل ارائه توسط این مرکز به شرح زیر مي باشد :

• ارائه مشاوره در کلیه زمینه های مالیاتی و ارائه راهكارهاي كاربردي مالياتي
• ارائه مشاوره در رابطه با معافيتهاي مالياتي
• ارائه مشاوره تخصصي به شركتهاي خارجي و شعب شرکتهای خارجي در ايران
• ارائه مشاوره در رابطه با پرونده هاي مالياتي اشخاص و تعيين تكليف آن
• ارائه مشاوره در رابطه با ماليات بر ارزش افزوده

۲-تنظيم لوايح مالياتي  و دفاع از حقوق موديان مالياتي

مركز مشاوره مالياتي با بهره گيري از متخصصان امر ماليات به كليه اشخاص در زمينه تنظيم لوايح مالياتي و حضور در مراجع حل اختلاف ياري مي رساند .
لازم به ذكر است دفاع از حقوق موديان با استفاده از خدمات افراد متخصص و صاحب نظر صورت مي پذيرد و شامل كليه مراحل زير خواهد بود :
• پي گيري امور مالياتي اشخاص نزد سازمان امور مالياتي
• حضور و دفاع از حقوق اشخلص در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي
• پيگيري و دفاع از حقوق اشخاص نزد شوراي عالي مالياتي
• پيگيري و دفاع از حقوق اشخاص در هيئت ماده ۲۵۱ مكرر
• پيگيري و دفاع از حقوق اشخاص در ديوان عدالت مالياتي

۳- تنظيم اظهارنامه هاي مالياتي

مركز مشاوران مالياتي با توجه به نياز موديان مالياتي در خصوص تنظيم صحيح و اصولي اظهارنامه هاي مالياتي و رعايت كليه موازين قانوني خدمات خود را در زمينه هاي زير ارائه مي نمايد :

  • بررسي سيستم حسابداري ، اسناد مالي و دفاتر قانوني در جهت كسب اطميمنان درخصوص رعايت صحيح قوانين مالياتي در تهيه آن
  • تهيه و تنظيم اسناد حسابداري و تحرير دفاتر قانوني
  • تهيه ، تنظيم و ارسال اطلاعات معاملات فصلي موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم
  • تنظيم اظهارنامه هاي مالياتي اعم از ماليات عملكرد و ماليات ارزش افزوده

براي تماس با مشاوران مالياتي اينجا كليك نماييد … و يا با شماره هاي زير تماس حاصل فرماييد

تلفن :          ۸۰۲۰  ۲۱۵ – ۰۹۱۰

                   ۸۰۳۰  ۲۱۵ –۰۹۱۰