تنظیم لایحه مالیاتی

تنظیم لایحه مالیاتی و شرکت در هیئت های حل اختلاف مالیاتی

 

نظیم لایحه مالیاتی

تنظیم لایحه مالیاتی

مركز مشاوره مالياتي با بهره گيري از متخصصات امر ماليات به كليه اشخاص در زمينه تنظیم لایحه مالیاتی و حضور در مراجع حل اختلاف ياري مي رساند .
لازم به ذكر است دفاع از حقوق موديان با استفاده از خدمات افراد متخصص و صاحب نظر صورت مي پذيرد و شامل كليه مراحل زير خواهد بود :
• پي گيري امور مالياتي اشخاص نزد سازمان امور مالياتي
• حضور و دفاع از حقوق اشخلص در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي
• پيگيري و دفاع از حقوق اشخاص نزد شوراي عالي مالياتي
• پيگيري و دفاع از حقوق اشخاص در هيئت ماده 251 مكرر
• پيگيري و دفاع از حقوق اشخاص در ديوان عدالت مالياتي

 

براي تماس با مشاوران مالياتي اينجا كليك نماييد … و يا با شماره هاي زير تماس حاصل فرماييد

تلفن :          ۸۰۲۰  ۲۱۵ – ۰۹۱۰

                   ۸۰۳۰  ۲۱۵ –۰۹۱۰