سازمان امور مالیاتی فهرست شرکتهای کد فروش ( شرکت های فاقد اعتبار مالیاتی ) را اعلام کرد

سازمان امور مالیاتی فهرست شرکتهای کد فروش ( شرکت های فاقد اعتبار مالیاتی )  را اعلام کرد

سازمان امور مالیاتی فهرست شرکتهای کد فروش ( شرکت های فاقد اعتبار مالیاتی )  به دلیل ارائه‌ی صورتحساب غیرواقعی را در سامانه‌ی مالیات بر ارزش افزوده  اعلام نمود .

با توجه به پدیده شوم کد فروشی به طور حتم لازم است کلیه مودیان مالیاتی در زمان معامله با دیگر اشخاص اصالت طرف معامله را برررسی نمایند و به طور حتم اطلاع از فهرست شرکتهای فاقد اعتبار مالیاتی  می تواند کمک شایانی به مودیان مالیاتی در این عرصه نماید . توضیح اینکه شرکتهای کاغذی  یا همان مودیان فاقد اعتبار مالیاتی صورتحساب جعلی ( فاکتور جعلی )  منتشر کرده و از سوی سازمان  امور مالیاتی به عنوان مودی فاقد اعتبار شناخته شده‌اند .

🔸برای مشاهده‌ی فهرست شرکتهای کد فروش کلیک فرمایید .