موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات فصلی موضوع ماده 169 قانون

موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات فصلی

موارد موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات فصلی به شرح زیر می باشد :
1- خریدوفروش و سود و کارمزد اوراق بهادار;
2- خریدوفروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه;
3- سود و کارمزد و جریمه‌های بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه;
4- سود سهام و سهم الشرکه;
5- حـق عـضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجـمن‌ها و تشکل‌های غـیردولتی دارای مـجوز از مـراجـع ذی‌صلاح;
6- کمک‌ها، جوایز و هدایای بلاعوض;
7- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به‌استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه‌های اجرائی پرداخت می‌گردد;
8- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم;
9- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمان‌های پرداختی.
شایان ذکر است در هر صورتحساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان 5% مبلغ حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (3) قانون برگزاری مناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید نمی‌باشد. خریداران، اطلاعات خریدهای مذکور را در فهرست معاملات خرید با عنوان «معاملات کمتر از 5% حدنصاب» درج و ارسال نمایند.
همچنین فرآیند ارسال و دریافت اطلاعات معاملاتی که محرمانه می‌باشد، متناسب با وضعیت ارسال‌کننده و ماهیت اطلاعات، با هماهنگی دستگاه اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان تعیین خواهد شد.