مراحل ثبت نام کد اقتصادی

مراحل ثبت نام کد اقتصادی

مراحل ثبت نام کد اقتصادی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir  به شرح زیر می باشد :

ثبت نام کد اقتصادی

ثبت نام کد اقتصادی

1- پیش ثبت نام کد اقتصادی : در ابتدای فرایند ثبت نام کد اقتصادی به منظور اخذ شماره اقتصادی مرحله پیش ثبت نام کد اقتصادی  می باشد. در این مرحله اطلاعات اولیه  از مودیان  دریافت می گردد . شماره تلفن همراه  تایید شده و لازم است تاییدیه پستی مرتبط با کد پستی محل فعالیت در سیستم بارگزاری گردد . سپس بعد از تکمیل اطلاعات درخواستی و فشردن کلید تایید نهایی وارد مرحله بعدی می گردد . درصورتی که  تا هفت روز اطلاعات وارده  را تایید ننمایید پرونده ایجاد شده به صورت خودکار از سیستم حذف می گردد .

2- صحت سنجی اطلاعات: در این مرحله بخشی از اطلاعات ثبت شده توسط مودیان مالیاتی  در مرحله پیش ثبت نام از منابع مختلف سازمانی استعلام و بررسی شده و صحت آن مورد آزمون قرار خواهد گرفت. چنانچه به هر دلیل در اطلاعات مغایرتی یافت شود، موضوع با پیامک به مودی اطلاع رسانی خواهد گردید  و می بایستی مجدد وارد سامانه پیش ثبت شده و مرحله یک را تکرار نمود .

3- تولید و ارسال اطلاعات کاربری: چنانچه اطلاعات اولیه پیش ثبت نام کد اقتصادی مورد تایید سازمان  امور مالیاتی قرار گیرد برای مودی  یک نام کاربری و کلمه عبور ایجاد خواهد شد. این اطلاعات به صورت پیامک روی شماره تلفن همراه که در مرحله اول تایید گردیده است ،  ارسال خواهد شد. قابل ذکر می باشد که  اطلاعات کاربری  ارسالی محرمانه بوده و مسئولیت سوء استفاده از آن برعهده مودی خواهد بود.

4- ثبت نام الکترونیک: پس از دریافت اطلاعات کاربری از طریق سامانه تلفن همراه  باید وارد سامانه ثبت نام شوید. پس از ورود باید اطلاعات تکمیلی در خصوص بنگاه اقتصادی خود را در فرم های این سامانه تکمیل نمایید. همچنین می توانید اطلاعات پایه که در مرحله ثبت نام ثبت کرده اید ویرایش نمایید. در نهایت پس از تکمیل همه اطلاعات خواسته شده کلید تایید نهایی را فشار دهید.

5- اعتبارسنجی ستادی و میدانی اطلاعات و رسیدن به مرحله نهایی 45: در این مرحله تمامی اطلاعات مودی در مرحله ثبت نام کد اقتصادی  در واحدهای ستادی و واحدهای میدانی و همچنین پرونده فیزیکی مالیاتی شما در حوزه بررسی شده و در صورت وجود مغایرت پیامکی جهت اصلاح اشکالات به شما ارسال خواهد شد.در نهایت چنانچه اطلاعات ثبت نام کد اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار گیرد ،  به مرحله نهایی 45 رسیده و امکان ارسال اظهارنامه الکترونیک و همچنین استفاده از سایر خدمات سازمان را خواهید داشت.