ارائه خدمات حسابداري

ارائه خدمات حسابداري

ارائه خدمات حسابداري

ارائه خدمات حسابداري

مركز مشاوره مالياتي با دارا بودن كادر مجرب اقدام به ارائه خدمات حسابداري به كليه اشخاص اعم از شركتها و اشخاص حقيقي و صاحبان مشاغل مي نمايد .  عنوان خدمات حسابداري قابل ارائه توسط اين مركز به شرح زير آمده است :

 • شناسايي  اطلاعات مربوط به رويدادهای مالی بر اساس مدارك و مستندات
 •   تجزيه و تحليل و شناخت  رويدادهای مالی و تنظيم سند حسابداری مربوطه
 •   ثبت رويدادهای مالی در نرم افزارهاي حسباداري  و دفاتر قانوني
 • تهيه تراز آزمايشی
 •   بررسي و ثبت اصلاحات مورد نياز در حسابداري
 • تهيه انواع گزارشات مديريتي حسابداري
 • تهيه صورتهاي مالي مطابق استاندارد هاي حسابداري
 • تهيه گزارش سود و زيان و سود و زيان جامع
 • تهيه گزارشات معاملات فصلي موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم
 • تحرير دفاتر قانوني بر اساس ضوابط و مقررات مالياتي
 • اصلاح حساب سنوات گذشته و ارائه گزارشات حسابداري مربوطه
 • ارائه خدمات  درجهت تنظيم تمامي گزارشات مورد نياز سازمان امور مالياتي

براي تماس با مشاوران مالياتي اينجا كليك نماييد … و يا با شماره هاي زير تماس حاصل فرماييد

تلفن :          ۸۰۲۰  ۲۱۵ – ۰۹۱۰

                   ۸۰۳۰  ۲۱۵ – ۰۹۱۰