اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۱۳۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۱۳۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۱۳۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۱۳۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۱۳۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به شرح زیر می باشد :

شماره: ۱۲۵-۹۴-۲۰۰

تاريخ: ۲۶-۱۲-۱۳۹۴

پيوست : دارد

پيوست

بخشنامه

۱۲۵

۹۴

ماده ۱۳۴

م

 

مخاطبين/ذينفعان

امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي  مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ قانون مالياتهاي مستقيم

پيرو بخشنامه هاي شماره ۲۰۹۳-۴۵۷۶-۲۱۱ مورخ ۱۱-۸-۱۳۸۱ و شماره ۱۰۳-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۰-۹-۱۳۹۳ با توجه به مفاد ماده ۱۳۴ اصلاحي مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ قانون مالياتهاي مستقيم، به پيوست تصوير تصويب نامه شماره ۱۵۴۸۸۸ ت ۵۲۷۲۵ هـ مورخ ۲۵-۱۱-۱۳۹۴ هيات محترم وزيران ، درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم که از ابتداي سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا مي باشد، براي اطلاع و اقدام لازم به شرح ذيل ابلاغ مي گردد:

در ماده (۱) آيين نامه اجرايي مذکور عبارت « و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور » پس از عبارت « فني وحرفه اي » اضافه و يک تبصره به شرح زير به ماده ياد شده اضافه مي شود:

« تبصره ۵- منظور از آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد ، آموزشگاهي است که داراي مجوز از سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور بوده و در آن يک يا چند رشته براساس برنامه هاي مصوب و مطابق با استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ، آموزش داده مي شود .» ۱۱۷-۳-۱۲

سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

تاريخ اجرا : ۱-۱-۱۳۹۵

مدت اجرا :

مرجع ناظر : دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ي ابلاغ : فيزيکي/ سيستمي

لطفا هرگونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۷ با دفتر فني و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد