مالیات ساخت ساختمان

مالیات ساخت ساختمان

مالیات ساخت ساختمان

مالیات ساخت ساختمان

 مالیات ساخت ساختمان بر اساس مصوبه اخیر دولت بر این اساس خواهد بود که که از این پس سازندگان واحدهای مسکونی می بایستی همانند سایر فعالیت ها مالیاتی  بین ۱۵ تا ۲۵ درصد  براساس مفاد ماده ۹۵ و ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم از محل سود حاصل از فروش واحدهای نوساز  پرداخت نمایند . هیئت دولت روز چهارشنبه مورخ ۱۷ خردادماه ۱۳۹۶  در نشست خود اخذ مالیات بر ساخت و ساز مسکن را به تصویب رساند.

مالیات بر ساخت و ساز

بر اساس مصوبه مذکور ، هر گونه ساخت و ساز مسکن در اولین فروش آن واحد مسکونی  مشمول مالیات می شود. این تصویب نامه که در راستای بررسی آیین نامه های اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم مورد تأیید هیئت دولت قرار گرفت، به عنوان مبنای جدید دریافت مالیات ساخت ساختمان قرار می گیرد. توضیح اینکه  تنها واحدهایی که پروانه ساختمانی آنها از ابتدای ۹۵ صادر شده باشد، مشمول مالیات بر ساخت مسکن قرار می گیرند؛ بنابراین سازندگانی که پروانه ساختمانی واحد مسکونی مورد نظر را تا پایان اسفند ۹۴ اخذ کرده اند از شمول این تصویب نامه هیئت دولت خارج خواهند شد.

بر اساس این مصوبه سازندگان حقیقی اعم از خرده سازان (بساز و بفروش ها) و انبوه سازان می بایست رقمی معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد درآمد حاصل از اولین فروش واحد یا واحدهای ساخته شده را به دولت اختصاص دهند؛ سازندگان حقوقی (شرکت های ساختمانی دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه) ۲۵ درصد از درآمد حاصل از فروش واحدهای نوساز خود را به دولت می دهند؛ شرکت های تعاونی مسکن نیز ۱۸.۷۵ صدم درصد از سود ساخت و فروش املاک نوساز خود را به سازمان امور مالیاتی واگذار خواهند کرد.

گفتنی است در فرمول جدید محاسبه سود سازنده، هزینه زمین و هزینه های جاری ساخت و ساز از قیمت نهایی فروش کسر می شود.

این در حالی است که بر اساس قوانین قبلی ، مالیات این بخش به صورت ۱۰ درصد از ارزش منطقه ای ملک تعیین شده بود که بر این اساس عملا امکان ارزش گذاری آن وجود نداشت؛ اما از این پس مسکن سازان نیز مالیاتی در حد و اندازه سایر تولیدکنندگان پرداخت می کنند که به اجرای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فرار مالیاتی نزدیک تر است.