یادداشت مالیاتی

گفتگو با رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت های مالیاتی جدید

گفتگو با رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت های مالیاتی جدید

معافیت های مالیاتی جدید یکی از ابزارهای سیاست مالی است که اساسا برای تأمین دو هدف تخصیص مجدد منابع و تحقق عدالت اجتماعی اعمال می‌شود

طرح جامع مالیاتی ، زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی

طرح جامع مالیاتی ، زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی

طرح جامع مالیاتی ، زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی چند سالی است که مقوله “اقتصاد مقاومتی” مطرح و اقدامات پیرامون آن سرلوحه اقدامات دستگاههای مرتبط و از جمله سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. اصطلاح اقتصاد مقاومتی ابتدا از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح و سفارشاتی نیز در این رابطه…

رویکرد نظام کیفری در ایران به فرار مالیاتی

رویکرد نظام کیفری در ایران به فرار مالیاتی

فرار مالیاتی از جمله جرایمی است که از آن به عنوان یک پدیدة شوم نظام اقتصادی جوامع و یک عمل غیرقانونی یاد می شود که همة کشورهای دنیا با آن درگیر هستند

جرم مالیاتی در قانون جدید مالیات های مستقیم

جرم مالیاتی در قانون جدید مالیات های مستقیم

بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال 1395جرم مالیاتی مشخص و مجرم به مجازات‌های درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

حقوق موديان در قوانين مالياتي

حقوق موديان در قوانين مالياتي

حقوق موديان در قوانين مالياتي ، حقوق موديان مالياتي بدون شک يکي ازحقوق قانوني هر شهروندي مي باشد. حق کسب اطلاع و راهنمايي و برخورداري مطلوب از خدمات مالياتي

ماليات ساخت مسكن

ماليات ساخت مسكن

ماليات ساخت مسكن ، به موجب ماده 77 اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، رويه اخذ ماليات از فعاليت احداث ساختمان تغيير يافته است.

حذف ماليات علي الراس ؛ راهي براي ارتقاي عدالت مالياتي

حذف ماليات علي الراس ؛ راهي براي ارتقاي عدالت مالياتي

حذف ماليات علي الراس ؛ راهي براي ارتقاي عدالت مالياتي ، پس از تصويب قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1394 خوش‏بيني‏ها نسبت به کارآمدتر شدن نظام مالياتي

سامانه صندوق فروش در جهت حمايت از فعالان اقتصادي

سامانه صندوق فروش در جهت حمايت از فعالان اقتصادي

سامانه صندوق فروش ، موديان بر اساس آن موظف‌اند از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه استفاده کنند.

تعديل نرخ‌هاي مالياتي، گامي در جهت برقراري عدالت

تعديل نرخ‌هاي مالياتي، گامي در جهت برقراري عدالت

تعديل نرخ‌هاي مالياتي، گامي در جهت برقراري عدالت اساسي‌ترين کارکرد سياست اخذ ماليات، جمع‌آوري منابع مالي لازم براي تأمين مخارج دولت است. يک نظام مالياتي مؤثر و کارآمد، زمينه لازم براي شکوفايي فعاليت‌هاي اقتصادي و توسعه کشور و تأمين رفاه و عدالت اجتماعي شهروندان را فراهم مي‌کند. اما اين نظام…