تازه های قوانین

دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394

دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394

دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394 پیرو دستوالعمل شماره 50596/200 مورخ 24/02/1396

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه قطعیت و بخشودگی

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و تمدید مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به فصل بهار 1396

نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات

نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات

نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات
نحوه اجرای بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 در مورد فعالیت فروشندگان آهن آلات

تقبل زیان انباشته از محل جاری سهامداران

تقبل زیان انباشته از محل جاری سهامداران

تقبل زیان انباشته از محل جاری سهامداران و جاری شرکاء براساس رأی شماره 9109160901400620-11/2/1393 شعبه 14 دیوان عدالت اداری مشمول مالیات نمی باشد

معافیت مالیاتی صاحبان املاک موضوع تبصره 11 ماده 53

معافیت مالیاتی صاحبان املاک موضوع تبصره 11 ماده 53

معافیت مالیاتی صاحبان املاک موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380

آیین نامه ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380

آیین نامه ماده 134 قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاهها

آیین نامه بند د ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه بند د ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه بند د ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی

تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی

تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی با توجه به نامگذاری سال 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی ;تولید– اشتغال و پیرو بخشنامه شماره 14/95/200/ ص

آیین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394

آیین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394

آیین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 در جلسه مورخ 17/3/1396 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 5 ماده 77 قانون