02-مالیات املاک و مستغلات

قانون مالياتهاي مستقيم – ماليات املاك و مستغلات

قانون مالياتهاي مستقيم – ماليات املاك و مستغلات

فصل اول – مالیات سالانه املاک ماده ۳ الی ۹ حذف شد. فصل دوم – مالیات مستغلات مسکونی خالی ماده ۱۰ و ۱۱ حذف شد. فصل سوم – مالیات بر اراضی بایر ماده ۱۲ الی ۱۶ حذف شد.