27-مالیات بر ارزش افزوده

نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات

نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات

نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات
نحوه اجرای بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مورد فعالیت فروشندگان آهن آلات

عدم معافيت واردات طلا از ماليات و عوارض ارزش افزوده

عدم معافيت واردات طلا از ماليات و عوارض ارزش افزوده

براساس رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه شماره ۶۵ عدم معافيت واردات طلا از ماليات و عوارض ارزش افزوده

اصلاحيه تبصره بند (۷) دستورالعمل رسيدگي و استرداد شهريور ماه ۱۳۹۴

اصلاحيه تبصره بند (۷) دستورالعمل رسيدگي و استرداد شهريور ماه ۱۳۹۴

شماره : ۸۳-۹۴-۲۶۰ تاريخ : ۱۸-۰۸-۱۳۹۴ نظر به اينکه در خصوص تبصره بند (۷) دستورالعمل رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده، ضميمه بخشنامه شماره ۵۸-۹۴-۲۶۰ مورخ ۰۸-۰۶-۱۳۹۴ ابهاماتي توسط ادارات امور مالياتي مطرح گرديده لذا به منظور رفع هر گونه ابهام و ايجاد رويه…

چگونگي معافيت ماليات بر ارزش افزوده در مناطق  آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي

چگونگي معافيت ماليات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي

معافيت ماليات بر ارزش افزوده مناطق آزاد ، سازمان امور مالياتي از آنجايي که اشخاص مقيم مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي که به عرضه کالا يا ارائه خدمت

نحوه استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان

نحوه استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان

دستورالعمل نحوه استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

بخشنامه قانون ماليات بر ارزش افزوده مسكن مهر

بخشنامه قانون ماليات بر ارزش افزوده مسكن مهر

بخشنامه قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص پروژه هاي  مسكن مهر دانلود بخشنامه ماليات ارزش افزوده پروژه هاي مسكن مهر

گواهينامه هاي ارزش افزوده مفقودي و غير قابل استفاده

گواهينامه هاي ارزش افزوده مفقودي و غير قابل استفاده

نحوه تحويل فرم هاي مخصوص صدور گواهينامه الکترونيکي ثبت نام موضوع دستورالعمل شماره ۵۳۹-۹۳-۲۶۰ مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۳ و نحوه اقدام در خصوص گواهينامه هاي مفقودي و غير قابل استفاده پيرو بخشنامه‌هاي شماره ۲۸۱۵ مورخ ۰۵-۰۲-۱۳۸۸، ۴۹۳۶ مورخ ۳۰-۰۲-۱۳۸۸ و ۳۰۳۹۲ مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۸۸ و دستورالعمل شماره ۵۳۹-۹۳-۲۶۰ مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۳ موضوع گواهينامه ثبت…

ابلاغ دستورالعمل رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده

ابلاغ دستورالعمل رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده

شماره :۵۸-۹۴-۲۶۰ تاريخ :۰۸-۰۶-۱۳۹۴ به موجب مواد ۱۷ و ۲۵ و ۲۶ قانون ماليات بر ارزش افزوده دستورالعمل اصلاحي « رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده ـ تدوين شهريور ماه ۱۳۹۴ » به همراه ضمائم پيوست آن جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد در همين راستا…

مبادلات کالاها و خدمات في‌مابين اشخاص و فعالان اقتصادي مقيم در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

مبادلات کالاها و خدمات في‌مابين اشخاص و فعالان اقتصادي مقيم در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

رفع ابهامات نحوه اجراي مقررات بخشنامه ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶-۰۵-۱۳۸۸ نظربه اينکه در خصوص نحوه اجراي بند (۱) بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶-۰۵-۱۳۸۸، مبني بر اينکه «مبادلات کالاها و خدمات في‌مابين اشخاص و فعالان اقتصادي مقيم در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در داخل محدوده مناطق ياد شده…

رسيدگي به پرونده هاي کليه مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده

رسيدگي به پرونده هاي کليه مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده

رسيدگي به پرونده هاي کليه مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده با اولويت پرونده هاي سنوات اوليه همانگونه که مطلع هستيد ماده «۳۴» قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر نموده،« مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و ساير فرمهاي مربوط، ماشين هاي صندوق و يا…