09-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴

دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴

دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ پیرو دستوالعمل شماره ۵۰۵۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶

تقبل زیان انباشته از محل جاری سهامداران

تقبل زیان انباشته از محل جاری سهامداران

تقبل زیان انباشته از محل جاری سهامداران و جاری شرکاء براساس رأی شماره ۹۱۰۹۱۶۰۹۰۱۴۰۰۶۲۰-۱۱/۲/۱۳۹۳ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری مشمول مالیات نمی باشد

تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی

تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی

تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی ;تولید– اشتغال و پیرو بخشنامه شماره ۱۴/۹۵/۲۰۰/ ص

نحوه استهلاک داراییهای ثابت براساس قوانین جدید مالیاتی

نحوه استهلاک داراییهای ثابت براساس قوانین جدید مالیاتی

ابلاغ ماده ۱۹ اصلاحی بخش مقررات و ضوابط نحوه استهلاک داراییهای ثابت براساس قوانین جدید مالیاتی (موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات­های مستقیم )

مالیات اشخاص خارجی براساس قانون جدید مالیاتها

مالیات اشخاص خارجی براساس قانون جدید مالیاتها

مالیات اشخاص خارجی براساس قانون جدید مالیاتهای مستقیم براساس آیین نامه موضوع ماده ۱۰۷ قانون توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردیده است .

رسيدگي به ماليات عملکرد شرکتهاي واسپاري­( ليزينگ)و سود و کارمزد پرداختي به شرکتهاي مذکور

رسيدگي به ماليات عملکرد شرکتهاي واسپاري­( ليزينگ)و سود و کارمزد پرداختي به شرکتهاي مذکور

رسيدگي به ماليات عملکرد شرکتهاي واسپاري­( ليزينگ)و سود و کارمزد پرداختي به شرکتهاي مذکور مقرر مي دارد ماموران مالياتي در رسيدگيهاي خود به نکات زير توجه

رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مشمولين مفاد تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در اجراي ماده ۳۰ آيين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم

رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مشمولين مفاد تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در اجراي ماده ۳۰ آيين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم

رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مشمولين مفاد تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله در اجراي ماده ۳۰ آيين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم

فهرست شرکت های دانش بنيان

فهرست شرکت های دانش بنيان

ابلاغ فهرست شرکت های دانش بنيان به همراه مصاديق فعاليت هاي دانش بنيان کارگروه ماده ۳ آيين نامه اجرايي قانون حمايت ازشرکت های دانش بنيان تاييد شده اند

ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنيان به همراه مصاديق فعاليت هاي دانش بنيان که در سال ۱۳۹۳ از سوي کارگروه ماده ۳ آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان تاييد شده اند

ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنيان به همراه مصاديق فعاليت هاي دانش بنيان که در سال ۱۳۹۳ از سوي کارگروه ماده ۳ آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان تاييد شده اند

شماره: ۸۴-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۲۴-۰۸-۱۳۹۴ پيرو بخشنامه شماره ۹۳-۹۳-۲۰۰ مورخ ۲۴-۸-۹۳، به پيوست تصوير نامه شماره ۷۲۲۴۴-۱۱ مورخ ۱۷-۸-۱۳۹۴ معاون محترم علمي و فناوري رييس جمهور منضم به فهرست ۱۱۹۹ شرکت و موسسه دانش بنيان همراه با ذکر مصاديق فعاليتهاي دانش بنيان که در سال ۱۳۹۳ از سوي کارگروه موضوع ماده…

نرخ ماليات متعلق به درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکتها و اتحاديه­هاي تعاوني متعارف و شرکت­هاي تعاوني سهامي عام

نرخ ماليات متعلق به درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکتها و اتحاديه­هاي تعاوني متعارف و شرکت­هاي تعاوني سهامي عام

شماره:۲۰۰/۹۴/۵۲ تاريخ:۱۳۹۴/۰۵/۱۳ پيوست: بخشنامه   ۵۲ ۹۴ ماده ۱۰۵ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع نرخ ماليات متعلق به درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکتها و اتحاديه­هاي تعاوني متعارف و شرکت­هاي تعاوني سهامي عام   براساس تبصره (۶) الحاقي به ماده (۱۰۵)…