مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی – تصویب نامه

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

شماره:۲۳۰/۹۳/۱۴۱ تاريخ:۱۳۹۳/۱۲/۱۲ پيوست:دارد پیوست بخشنامه   ۱۴۱ ۹۳ ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي …مصوب ۱۳۹۱ و بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ب ، س   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ…

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

شماره:۲۳۰/۹۳/۱۴۱ تاريخ:۱۳۹۳/۱۲/۱۲ پيوست:دارد پيوست بخشنامه   ۱۴۱ ۹۳ ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي …مصوب ۱۳۹۱ و بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ب ، س   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ…

در خصوص تسويه بدهي هاي قانوني شرکت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل کشور

در خصوص تسويه بدهي هاي قانوني شرکت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل کشور

شماره: ۱۰۵/۹۳/۲۰۰ش تاريخ: ۱۰/۹/۱۳۹۳ پيوست:دارد پیوست بخشنامه   ۱۰۵ ۹۳ مصوب هيات وزيران م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع تصويب نامه شماره ۷۲۳۳۲/ت ۵۱۰۷۵ هـ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳ هيات محترم وزيران    به پيوست تصويرتصويب نامه شماره ۷۲۳۳۲/ت ۵۱۰۷۵ هـ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳…

در خصوص تسويه بدهي­هاي قانوني وزارت راه و شهرسازي

در خصوص تسويه بدهي­هاي قانوني وزارت راه و شهرسازي

شماره:۱۰۴/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۱۰/۹/۱۳۹۳ پيوست: دارد پیوست بخشنامه   ۱۰۴ ۹۳ مصوب هيات وزيران م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع تصويب نامه شماره ۶۹۴۵۱/ت ۵۱۰۴۷ هـ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ هيات محترم وزيران   به پيوست تصويرتصويب­نامه شماره ۶۹۴۵۱/ت ۵۱۰۴۷ هـ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ هيات…

آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور

آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور

شماره:۹۰۸۳۶ /ت۴۸۷۹۳هـ تاريخ:۱۸/۰۴/۱۳۹۲ پيوست: آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور                                                                              وزارت امور اقتصادي و دارايي-وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور     هيئت وزيران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد…

آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور

آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور

شماره:۹۰۸۳۶ /ت۴۸۷۹۳هـ تاريخ:۱۸/۰۴/۱۳۹۲ پيوست: آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور                                                                              وزارت امور اقتصادي و دارايي-وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور     هيئت وزيران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد…

انتخاب کارگروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور

انتخاب کارگروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور

شماره:۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ تاريخ:۰۲/۰۸/۱۳۸۸ پيوست:     معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور وزارت بازرگاني- وزارت مسکن و شهرسازي- وزارت دادگستري وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت صنايع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعي- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي وزارت جهاد کشاورزي- بانک…

نقل وانتقال املاک وحق واگذاري توسط اشخاص بيش از دو بار در سال شغل محسوب مي گردد. تعيين ارزش معاملاتي املاک بر مبناي نسبتي از ارزش روز

نقل وانتقال املاک وحق واگذاري توسط اشخاص بيش از دو بار در سال شغل محسوب مي گردد. تعيين ارزش معاملاتي املاک بر مبناي نسبتي از ارزش روز

شماره: ۶۳۱۸۹/ت۴۲۶۸۷ک تاريخ: ۲۴/۰۳/۱۳۸۸ پيوست: وزارت مسکن وشهرسازي- وزارت امور اقتصادي ودارائي- وزارت کشور وزارت بازرگاني- وزارت دادگستري   وزيران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصويب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند: ۱- نقل وانتقال املاک…

ما به التفاوت فروش برق به قيمت صادراتي مشمول هيچ عوارض ومالياتي نمي باشد

ما به التفاوت فروش برق به قيمت صادراتي مشمول هيچ عوارض ومالياتي نمي باشد

شماره:۱۵۶۲۸/ت ۳۳۰۰۵هـ تاريخ:۱۶/۰۳/۱۳۸۴ پيوست: وزارت نيرو – وزارت امور اقتصادي و دارائي- سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور هيئت وزيران در جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد مشترک وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع نامه شماره ۲۷۴۷۰/۱۰۱ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ سازمان مديريت…

لغو تصويب نامه ۳۷۹۹۱

لغو تصويب نامه ۳۷۹۹۱

شماره:۶۴۲۸۲/ت ۳۱۷۱۳هـ تاريخ:۰۵/۱۱/۱۳۸۳ پيوست: هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد شماره ۳۱۳۱/هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران وبه استناد اصل يکصدو سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: تصويب نامه شماره ۳۷۹۹۱/ت ۳۰۳۳۱هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ لغو مي شود.   محمدرضا عارف معاون اول…