08-مالیات بر درآمد مشاغل

دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴

دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴

دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ پیرو دستوالعمل شماره ۵۰۵۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶

آیین نامه تحریر دفاتر جدید قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه تحریر دفاتر جدید قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه تحریر دفاتر جدید قانون مالیاتهای مستقیم «آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیت موضوع ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴…

اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم ، اصلاحات ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم ، اصلاحات ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم- اصلاحات ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم مادة ١٠٠ ـ مؤديان موضوع اين فصل اين قانون مکلف اند اظهارنامة مالياتي ‌مربوط به فعاليت‌هاي شغلي خود را در يک سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه‌اي که وسيلة ‌سازمان امور مالياتي کشور…

مالیات مکسوره قراردادهای منعقده قبل از تاریخ ۲۵-۶-۱۳۹۱

مالیات مکسوره قراردادهای منعقده قبل از تاریخ ۲۵-۶-۱۳۹۱

مالیات مکسوره قراردادهای منعقده قبل از تاریخ ۲۵-۶-۱۳۹۱

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ مشاغل

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ مشاغل

پيرو دستورالعمل شماره ۵۰۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۵-۳-۱۳۹۴ موضوع تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ و دستورالعمل شماره ۵۰۶-۹۴-۲۰۰ مورخ ۳۰-۳-۱۳۹۴ موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحاديه هاي صنفي در اجراي تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم پيرو دستورالعمل شماره ۵۰۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۵-۳-۱۳۹۴ موضوع تفويض اختيار…

اولويت نصب صندوق فروش فروشندگان آهن آلات

اولويت نصب صندوق فروش فروشندگان آهن آلات

پيرو بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷-۲۰۰ مورخ ۲۸-۰۶-۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی درخصوص تعيين مشاغل داراي اولويت نصب صندوق فروش ، لازم به ذکر است سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۵۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۷/۶/۱۳۹۴ اعلام داشته ” مطابق بند ۲ بخشنامه مذکور صرفاً فروشندگان آهن آلات مطابق اولويت تعيين شده مرحله اول موضوع…

معافیت داروخانه ها از نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش

معافیت داروخانه ها از نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش

تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۴ کلاسه پرونده: ۹۴/۲۹۴ شماره دادنامه: ۴۶۰ موضوع رأی: ابطال بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰- ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی: آقای حمیدرضا سعیدی بسم الله الرحمن الرحیم تاريخ دادنامه: ۲۲/۴/۱۳۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند…

درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال۱۳۹۳ صاحبان وسايط نقليه مسافري ، باري ، ماشين آلات راهسازي و صنعتي

درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال۱۳۹۳ صاحبان وسايط نقليه مسافري ، باري ، ماشين آلات راهسازي و صنعتي

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال۱۳۹۳ صاحبان وسايط نقليه مسافري ، باري ، ماشين آلات راهسازي و صنعتي در اجراي مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم بنا به اختيار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و…

قانون مالياتهاي مستقيم – مالیات بر درآمد مشاغل

قانون مالياتهاي مستقيم – مالیات بر درآمد مشاغل

ماده ۹۳ – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد. تبصره – درآمد شرکت های…