06-مالیات بر درآمد کشاورزی

قانون مالياتهاي مستقيم – مالیات بر درآمد کشاورزی

قانون مالياتهاي مستقيم – مالیات بر درآمد کشاورزی

ماده ۸۱ – درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم…