ماليات بر ساير منابع-بخشنامه

ارسال رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۲۰۴/۲۰۰/ص مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ موضوع دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۴

ارسال رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۲۰۴/۲۰۰/ص مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ موضوع دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۴

شماره: ۸۷-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۰۹-۰۹-۱۳۹۴ پيوست: دارد  پيوست بخشنامه ۸۷ ۹۴ ماده ۸۵ م مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۲۰۴/۲۰۰/ص مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ موضوع دادنامه شماره ۲۲۵…

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

شماره:۲۳۰/۹۳/۱۴۱ تاريخ:۱۳۹۳/۱۲/۱۲ پيوست:دارد پيوست بخشنامه   ۱۴۱ ۹۳ ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي …مصوب ۱۳۹۱ و بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ب ، س   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ…

تعيين ارزش معاملاتي املاک نقل و انتقال املاک توسط اشخاص بيش از دوبار در سال شغل محسوب مي گردد

تعيين ارزش معاملاتي املاک نقل و انتقال املاک توسط اشخاص بيش از دوبار در سال شغل محسوب مي گردد

شماره: ۱۲۵۶۵۰ تاريخ: ۰۴/۱۲/۱۳۸۷ پيوست: دارد   بخشنامه ۰۸۲ ۸۷ ۱۰۵- ۹۳- ۶۴ م مخاطبين اصلي/ اداره کل امور مالياتي…… موضوع تعيين ارزش معاملاتي املاک نـقل و انتقال املاک توسط اشخاص بيش از دوبار در سال شغل محسوب مي گردد. به پيوست تصويبنامه شماره ۲۱۶۶۶۴ / ت ۴۱۸۳۰ک مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷…

صورتجلسه تفاهم خوداظهاري بين سازمان امور مالياتي وشوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري براي ماليات عملکرد سال ۱۳۸۵ اعضاء کانونهاي کارشناسان رسمي دادگستري سراسر کشور

صورتجلسه تفاهم خوداظهاري بين سازمان امور مالياتي وشوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري براي ماليات عملکرد سال ۱۳۸۵ اعضاء کانونهاي کارشناسان رسمي دادگستري سراسر کشور

شماره:۳۹۴۸/۱۷۱/۲۳۲ تاريخ:۲۶/۰۱/۱۳۸۶ پيوست:دارد   اداره کل امور مالياتي استان ………. اداره کل امور مالياتي…. پيرو آگهي منتشره در نيمه اول سال ۱۳۸۵ در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م به پيوست صورت جلسه تفاهم خوداظهاري بين اين سازمان وشوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري براي ماليات عملکرد سال ۱۳۸۵ اعضاء کانون هاي…

بخشودگي بدهي هاي قبل از سال ۶۸ تا يک ميليون ريال

بخشودگي بدهي هاي قبل از سال ۶۸ تا يک ميليون ريال

شماره:۴۸۸۱۳ تاريخ:۱۳/۱۱/۱۳۸۳ پيوست: به مناسبت فرا رسيدن بيست وششمين سالگرد پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ايران و آغآز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامي و بنا به اختيار حاصل از مفاد تبصره ماده (۱۳۰)اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰مجلس شوراي اسلامي بدينوسيله مقررمي دارد بدهي ماليات هايي که سال تحصيل درآمد…

دستورالعمل اجرائي ماده واحده « قانون تغيير نرخ و ميزان معافيت سال ۸۰ ماليات بر درآمد حقوق »

دستورالعمل اجرائي ماده واحده « قانون تغيير نرخ و ميزان معافيت سال ۸۰ ماليات بر درآمد حقوق »

شماره:۷۱۷۵۵ تاريخ:۲۹/۱۱/۱۳۸۰ پيوست: دارد جناب آقاي عيسي شهسوار خجسته رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور   دستورالعمل اجرائي ماده واحده « قانون تغيير نرخ و ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق » که توسط آن سازمان تنظيم شده است ملاحظه و مورد تصويب قرار گرفت. دستور فرمائيد مفاد آن…

در مورد ماليات علي الحساب بساز و بفروشي

در مورد ماليات علي الحساب بساز و بفروشي

شماره: ۱۷۲۳۸/۳۷۰۳/۴/۳۰ تاريخ: ۱۶/۰۴/۱۳۷۷ پيوست: نظر به اينکه دستورالعمل شماره ۴۶۷۲۲/۹۴۳۰-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۴ مربوط به ماليات علي الحساب بساز و بفروشي از جهت مباني و نحوه محاسبه و ميزان ماليات , موجب بروز مشکلات ابهاماتي شده است و بنا به پيشنهادهاي واصله از وزارت محترم مسکن و شهرسازي مبني بر…

نحوه محاسبه ماليات حقوق

نحوه محاسبه ماليات حقوق

شماره:۱۸۸۷۲/۴۶۸۵/۴/۳۰ تاريخ: ۰۲/۰۵/۱۳۷۶ پيوست: نظرباينکه راجع به ترتيب اجراي مقررات قانون اصلاح ماده ۸۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۷۵ بار ديگر سوالات متعددي توسط واحدهاي مختلف مالياتي مطرح ميگردد ، لذا ضمن جلب توجه همکاران به مفادبخشنامه شماره ۲۷۹۰/۶۶۱-۴/۳۰ مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۶، جهت رفع ساير اشکالات مطروحه نکات زير را نيز…

الزام اشخاص حقوقي به ارسال فهرست سهامداران در هر سال

الزام اشخاص حقوقي به ارسال فهرست سهامداران در هر سال

شماره: ۵۲۵۱۰/۱۱۸۶۲/۴/۳۰ تاريخ: ۱۰/۱۱/۱۳۷۵ پيوست: همانطورکه اطلاع دارند، برابرقسمت اخير بند ب از جزء د ماده ۱۰۵قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ اصلاحيه بعدي آن ، عدم تسليم مصوبه مجمع عمومي راجع به تصويب ترازنامه وحساب سودوزيان وتقسيم سودونيز عدم تسليم فهرست هويت ونشاني شرکاوسهامداران يا اعضاء وميزان سهام ويا…

سجل مالياتي

سجل مالياتي

شماره: ۴۷۷۵۳/۱۴۳۰۹/۴/۳۰ تاريخ: ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ پيوست: نظربه اينکه وظايف مربوط به مرکز سجل مالياتي موضوع ماده ۲۴۱قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه بعدي به اداره کل اطلاعات وخدمات مالياتي محول گرديده است ، بمنظور دستيابي به اطلاعات هرچه بيشتر و دقيقتر درامر تشخيص و وصول ماليات جمع درآمد…