جریمه ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم

جریمه ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم

جریمه ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم در صورت پرداخت مالیات عملکرد به صورت اقساط تعلق میگیرد؟

1 پاسخ

جریمه ماده ۱۹۰ ( دو نيم درصد ماهيانه ) برای دوران تقسیط محاسبه ميگردد .مانده بدهی ضرب در دونیم درصد ضربدر تعداداقساط باضافه یک کلا تقسیم بر دو.البته با توجه به شرایط پرونده از لحاظ انجام تکالیف قانونی بخشودگی ۴۰و۸۰درصدی رو شامل خواهد شد

#1

لطفا وارد شوید یا عضو شوید تا بتوانید پاسخ بدهید