ارسال معاملات

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: 30 ديماه، آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصلي دوره پاييز 1394

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: 30 ديماه، آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصلي دوره پاييز 1394

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: 30 ديماه آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصل پاييز است. به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدتقي پاکدامن، با اعلام آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصلي دوره پاييز امسال، گفت: در اجراي دستورالعمل ماده 169مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، تمام اشخاص حقوقي و…

موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم پيرو دستورالعمل هاي شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و شماره 3954/200 مورخ 7/3/92 در خصوص اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به ابهامات و سؤالات مرتبط با اجراي دستورالعمل هاي مذکور،به منظور ايجاد وحدت رويه در…

دستورالعمل اجرائي موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل اجرائي موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم بنا به اختيار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380 کليه اشخاص حقيقي وحقوقي موظفند نسبت به ثبت نام جهت دريافت کارت اقتصادي اقدام و بر اساس موارد زير براي انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادي…

جرايم  موضوع  ماده 169  مکرر  قانون مالياتهاي مستقيم ( جرايم عدم ارسال معاملات فصلي )

جرايم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم ( جرايم عدم ارسال معاملات فصلي )

جرايم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم ( جرايم عدم ارسال معاملات فصلي ) شماره: 90-94-200 تاريخ: 10-09-1394 جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم با عنايت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص ميزان جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي…

ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرايي شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم

ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرايي شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم

پيرو بخشنامه 45/94/200 مورخ 24/4/1394 و با عنايت به پيرو بخشنامه 200/94/45 مور 1394/24/4 و با عنايت بهپيرو بخشنامه 200/94/45 مورخ 1394/24/4 و با عنايت به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره 205 الي 208 مبني بر ابطال قسمتي از دامنه کاربرد و اصلاح بند 1-5…

ابطال الزام ارايه فهرست معاملات فصلي

ابطال الزام ارايه فهرست معاملات فصلي

ابطال الزام ارايه فهرست معاملات فصلي به موجب بند «1-5» دستورالعمل اجرايي موضوع ماده «169» مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، کليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده «95» قانون ماليات‌هاي مستقيم مکلف بودند از تاريخ ‌1/‌1/1391، فهرست معاملات خود را به صورت فصلي (براساس سال شمسي)‌ تا…

قانون مالياتهاي مستقيم – مقررات عمومی

قانون مالياتهاي مستقيم – مقررات عمومی

ماده 155– سال مالیاتی عبارت است از: یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی…

طرحهاي گردشگري در مناطق محروم و توسعه نيافته استان هرمزگان

طرحهاي گردشگري در مناطق محروم و توسعه نيافته استان هرمزگان

شماره:207669/ت39246هـ تاريخ:21/12/1386 پيوست: وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/12/1386 که در مرکز استان هرمزگان تشکيل گرديد، به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1380- تصويب نمود: طرحهاي گردشگري در مناطق محروم و توسعه…