اظهارنامه ارزش افزوده

تبيين نحوه مصرف ماليات بر ارزش افزوده

تبيين نحوه مصرف ماليات بر ارزش افزوده

تبيين نحوه مصرف ماليات بر ارزش افزوده مهم‌ترين و اساسي‌ترين اهداف فعاليت‌هاي اقتصادي هرکشور، شامل مواردي مانند تخصيص بهينه منابع و توزيع عادلانه درآمد، رشد اقتصادي، افزايش اشتغال، ثبات اقتصادي، حفظ سطح عمومي قيمت‌ها، تجارت بين‌الملل و تراز پرداخت‌ها مي‌باشد. مجريان اقتصادي، براي انجام اين امور و رسيدن به اهداف…

دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و مشاغل

دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و مشاغل

نحوه رسيدگي و وصول ماليات شركتها و مشاغل به منظور استاندارد سازي فرآيند هاي زماني رسيدگي مالياتي و وصول ماليات پرونده هاي موديان در منابع اشخاص حقوقي و مشاغل مقرر مي دارد مديران کل محترم امور مالياتي با برنامه ريزي و نظارت و ايجاد هماهنگي در اجراي موارد ذيل از…

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: کاهش نرخ ماليات بر درآمد

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: کاهش نرخ ماليات بر درآمد

کاهش نرخ ماليات بر درآمد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از کاهش نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي از جمله صاحبان مشاغل در راستاي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم خبرداد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد با بيان اينکه يکي از رويکردهاي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم ساده‌سازي…

تغييرات معافيت های مالیاتی در قانون ماليات هاي مستقيم جدید

تغييرات معافيت های مالیاتی در قانون ماليات هاي مستقيم جدید

معافيت های مالیاتی در قانون ماليات هاي مستقيم جدید ، معافيت هاي مالياتي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست مالي به منظور تأمين دو هدف تخصيص مجدد منابع

عدم معافيت واردات طلا از ماليات و عوارض ارزش افزوده

عدم معافيت واردات طلا از ماليات و عوارض ارزش افزوده

براساس رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه شماره 65 عدم معافيت واردات طلا از ماليات و عوارض ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

اخذ مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مباحث مهم در قانون ارزش افزوده و همچنین برای اشخاص مشمول در این حوزه است.

اصلاحيه تبصره بند (7) دستورالعمل رسيدگي و استرداد شهريور ماه 1394

اصلاحيه تبصره بند (7) دستورالعمل رسيدگي و استرداد شهريور ماه 1394

شماره : 83-94-260 تاريخ : 18-08-1394 نظر به اينکه در خصوص تبصره بند (7) دستورالعمل رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده، ضميمه بخشنامه شماره 58-94-260 مورخ 08-06-1394 ابهاماتي توسط ادارات امور مالياتي مطرح گرديده لذا به منظور رفع هر گونه ابهام و ايجاد رويه…

چگونگي معافيت ماليات بر ارزش افزوده در مناطق  آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي

چگونگي معافيت ماليات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي

معافيت ماليات بر ارزش افزوده مناطق آزاد ، سازمان امور مالياتي از آنجايي که اشخاص مقيم مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي که به عرضه کالا يا ارائه خدمت

جریمه مالیات بر ارزش افزوده درصورت ارائه نکردن اظهارنامه

جریمه مالیات بر ارزش افزوده درصورت ارائه نکردن اظهارنامه

جریمه مالیات بر ارزش افزوده درصورت ارائه نکردن اظهارنامه معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی خبر داد جریمه مالیات بر ارزش افزوده درصورت ارائه نکردن اظهارنامه ایرنا: معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور باتاکید بر اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه تابستان امسال حداکثر 15 مهر است، گفت:…

پانزدهم مهرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره تابستان 1394

پانزدهم مهرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره تابستان 1394

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور: 15 مهرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره تابستان 1394 معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور گفت: 15 مهرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه تابستان 94 است. به گزارش…