حل اختلاف

دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و مشاغل

دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و مشاغل

نحوه رسيدگي و وصول ماليات شركتها و مشاغل به منظور استاندارد سازي فرآيند هاي زماني رسيدگي مالياتي و وصول ماليات پرونده هاي موديان در منابع اشخاص حقوقي و مشاغل مقرر مي دارد مديران کل محترم امور مالياتي با برنامه ريزي و نظارت و ايجاد هماهنگي در اجراي موارد ذيل از…

شایعه کدهای معاف از مالیات در بورس کالا صحت دارد؟

شایعه کدهای معاف از مالیات در بورس کالا صحت دارد؟

محصولات پلیمری برای دومین هفته پیاپی با کاهش قیمت رو به رو بود که به رغم افزایش قیمت های پایه بسیاری از مواد اولیه پلیمری بورس کالا ، برخی شایعات و گمانه زنی ها در خصوص ماهیت برخی از عرضه ها ، بر سر زبان ها افتاده است. شائبه عرضه…

آشنایی با قوانین مالیاتی ، هیئت حل اختلاف مالیاتی

آشنایی با قوانین مالیاتی ، هیئت حل اختلاف مالیاتی

هیئت حل اختلاف مالیاتی ، هیئت حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی است.موارد زیر در خصوص هیئت حل اختلاف مالیاتی قابل ذکر است

مراحل رسیدگی به اعتراض مالیاتی

مراحل رسیدگی به اعتراض مالیاتی

مراحل رسیدگی به اعتراض مالیاتی ، اعتراض به مبلغ مالیات تشخیصی از سوي ماموران مالياتي حق مسلم کلیه موديان مالياتي مي باشد و مراحل آن بايد مورد توجه قرار گيرد

ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرايي شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم

ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرايي شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم

پيرو بخشنامه 45/94/200 مورخ 24/4/1394 و با عنايت به پيرو بخشنامه 200/94/45 مور 1394/24/4 و با عنايت بهپيرو بخشنامه 200/94/45 مورخ 1394/24/4 و با عنايت به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره 205 الي 208 مبني بر ابطال قسمتي از دامنه کاربرد و اصلاح بند 1-5…

قانون مالياتهاي مستقيم – مرجع حل اختلاف مالیاتی

قانون مالياتهاي مستقيم – مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده 244 – مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جزدرمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد: 1 – یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور. 2…