رسيدگي ارزش افزوده

اصلاحيه تبصره بند (۷) دستورالعمل رسيدگي و استرداد شهريور ماه ۱۳۹۴

اصلاحيه تبصره بند (۷) دستورالعمل رسيدگي و استرداد شهريور ماه ۱۳۹۴

شماره : ۸۳-۹۴-۲۶۰ تاريخ : ۱۸-۰۸-۱۳۹۴ نظر به اينکه در خصوص تبصره بند (۷) دستورالعمل رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده، ضميمه بخشنامه شماره ۵۸-۹۴-۲۶۰ مورخ ۰۸-۰۶-۱۳۹۴ ابهاماتي توسط ادارات امور مالياتي مطرح گرديده لذا به منظور رفع هر گونه ابهام و ايجاد رويه…

چگونگي معافيت ماليات بر ارزش افزوده در مناطق  آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي

چگونگي معافيت ماليات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي

معافيت ماليات بر ارزش افزوده مناطق آزاد ، سازمان امور مالياتي از آنجايي که اشخاص مقيم مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي که به عرضه کالا يا ارائه خدمت

پانزدهم مهرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۳۹۴

پانزدهم مهرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۳۹۴

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور: ۱۵ مهرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۳۹۴ معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور گفت: ۱۵ مهرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه تابستان ۹۴ است. به گزارش…

بخشنامه قانون ماليات بر ارزش افزوده مسكن مهر

بخشنامه قانون ماليات بر ارزش افزوده مسكن مهر

بخشنامه قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص پروژه هاي  مسكن مهر دانلود بخشنامه ماليات ارزش افزوده پروژه هاي مسكن مهر

کد‌فروشي و علي الرأسي دفاتر و رأی شعبه دیوان

کد‌فروشي و علي الرأسي دفاتر و رأی شعبه دیوان

کد‌فروشي و علي الرأسي دفاتر و رأی شعبه دیوان تحلیلی بر نحوه اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصطفی با‌تقوا / حسابدار رسمی  الف) براساس نص صریح تبصره (۱) ماده ۲۷۲ ق.م.م همچنین آمده است: «اداره امور مالیاتی، گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص…

رسيدگي به پرونده هاي کليه مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده

رسيدگي به پرونده هاي کليه مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده

رسيدگي به پرونده هاي کليه مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده با اولويت پرونده هاي سنوات اوليه همانگونه که مطلع هستيد ماده «۳۴» قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر نموده،« مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و ساير فرمهاي مربوط، ماشين هاي صندوق و يا…

پاسخ به سؤالات در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده

پاسخ به سؤالات در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده

پاسخ به سؤالات در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده نظر به سؤالات مطروحه ادارات کل امور مالياتي و به منظور اتخاذ رويه واحد در فرآيند رسيدگي،مطالبه و وصول ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر مي دارد: ۱٫ ارائه خدمات در ايران براي غير و در…

نحوه تقسيط و بخشودگي جرائم موضوع مادتين ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص موديان مشمول قانون ماليات برارزش افزوده

نحوه تقسيط و بخشودگي جرائم موضوع مادتين ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص موديان مشمول قانون ماليات برارزش افزوده

شماره:۶۶/۹۳/۲۰۰ تاريخ:۲۴/۶/۱۳۹۳ بنابه اختيار حاصل از مقررات مادتين ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن پيرو تفويض اختيار به عمل آمده در اين ارتباط درخصوص تقسيط و بخشودگي بدينوسليه مقرر مي دارد تقسيط و بخشودگي جرائم ماليات هاي مستقيم موديان مشمول قانون ماليات بر…

ماليات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ

ماليات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ

به منظور حل مشکلات مطروحه توسط صنف صنعت سنگ جلسه اي در تاريخ ۲۷/۲/۱۳۹۳ در دفتر وزير محترم امور اقتصادي و دارايي با حضور آقايان دکتر فولادگر و صرامي نمايندگان محترم اصفهان، آقاي دکتر عسکري رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، آقاي پناهي قائم مقام سازمان، آقاي طاري بخش معاون…

آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور

آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور

شماره:۹۰۸۳۶ /ت۴۸۷۹۳هـ تاريخ:۱۸/۰۴/۱۳۹۲ پيوست: آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور                                                                              وزارت امور اقتصادي و دارايي-وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور     هيئت وزيران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد…