شورای عالی مالیاتی

دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و مشاغل

دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و مشاغل

نحوه رسيدگي و وصول ماليات شركتها و مشاغل به منظور استاندارد سازي فرآيند هاي زماني رسيدگي مالياتي و وصول ماليات پرونده هاي موديان در منابع اشخاص حقوقي و مشاغل مقرر مي دارد مديران کل محترم امور مالياتي با برنامه ريزي و نظارت و ايجاد هماهنگي در اجراي موارد ذيل از…

آشنایی با قوانین مالیاتی ، شورای عالی مالیاتی

آشنایی با قوانین مالیاتی ، شورای عالی مالیاتی

آشنایی با قوانین مالیاتی ، شورای عالی مالیاتی موارد زیر در خصوص شورای عالی مالیاتی قابل ذکر است: 1-شورای عالی مالیاتی مرکب است از 25 نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر،مطلع و مجرب در امور حقوقی،اقتصادی ،مالی،حسابداری و حسایرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در…

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد: فرهنگ‌سازي از مهم‌ترين اولويت‌هاي سازمان امور مالياتي است

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد: فرهنگ‌سازي از مهم‌ترين اولويت‌هاي سازمان امور مالياتي است

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اهميت فرهنگ‌سازي مالياتي، گفت: بايد بتوانيم با فرهنگ‌سازي و ايجاد اعتماد بين مردم و سازمان، ماليات را از مردم دريافت کرده و آنها را به صورت صحيح در فرآيندهاي زيرساختي که سبب رشد اقتصادي مي ‌شود به کار ببريم. به گزارش…

انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران آگهی دعوت به ثبت نام برای شرکت در اولین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي

تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي

تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي

مراحل رسیدگی به اعتراض مالیاتی

مراحل رسیدگی به اعتراض مالیاتی

مراحل رسیدگی به اعتراض مالیاتی ، اعتراض به مبلغ مالیات تشخیصی از سوي ماموران مالياتي حق مسلم کلیه موديان مالياتي مي باشد و مراحل آن بايد مورد توجه قرار گيرد

معافيت درآمد حاصل از فعاليت تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي

شماره: 65-94-200 تاريخ: 14-6-1394 ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص معافيت موضوع تبصره3ماده132 قانون ماليات هاي مستقيم بدينوسيله نظـــر شوراي عالي مالياتـــي موضوع صورتجلسه شـــماره 3- 201 مورخ 17-5-1394(تصويرپيوست)در اجراي بند3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با معافيت درآمد حاصل از فعاليت تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي که داراي…

نحوه رسيدگي به مالياتهاي نمايندگي و شعب شرکتهاي خارجي که در ايران به امور بازاريابي و … اشتغال دارند

نحوه رسيدگي به مالياتهاي نمايندگي و شعب شرکتهاي خارجي که در ايران به امور بازاريابي و … اشتغال دارند

نحوه رسيدگي به مالياتهاي نمايندگي و شعب شرکتهاي خارجي که در ايران به امور بازاريابي و … اشتغال دارند 1- به قرار اطلاع برخي از حوزه هاي مالياتي با سوء استنباط از رأي شماره 1653/4/30 مورخ 7/2/1372 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي درخصوص فعاليتها و درآمدهاي شعب و نمايندگيهاي شرکتهاي…

صورتجلسه مورخ 20/8/1392 شوراي عالي مالياتي به شماره 27- 201 مورخ 9/10/1392 در خصوص هزينه سود سپرده پرداختي مؤسسات مالي فاقد مجوز فعاليت از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

صورتجلسه مورخ 20/8/1392 شوراي عالي مالياتي به شماره 27- 201 مورخ 9/10/1392 در خصوص هزينه سود سپرده پرداختي مؤسسات مالي فاقد مجوز فعاليت از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

شماره: 19484 /200/ص تاريخ:06/11/1392 پيوست:دارد پیوست بخشنامه   110 92 148 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي… موضوع صورتجلسه مورخ 20/8/1392 شوراي عالي مالياتي به شماره 27- 201 مورخ 9/10/1392 در خصوص هزينه سود سپرده پرداختي مؤسسات مالي فاقد مجوز فعاليت از…

دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده

دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده

تبصره 2 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر می دارد در صورتي که واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشي و ورزشي ايجاد کرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت کار و اموراجتماعي مي توانند ده درصد (10%) عوارض…