صندوق فروش

سامانه صندوق فروش در جهت حمايت از فعالان اقتصادي

سامانه صندوق فروش در جهت حمايت از فعالان اقتصادي

سامانه صندوق فروش ، موديان بر اساس آن موظف‌اند از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه استفاده کنند.

دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و مشاغل

دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و مشاغل

نحوه رسيدگي و وصول ماليات شركتها و مشاغل به منظور استاندارد سازي فرآيند هاي زماني رسيدگي مالياتي و وصول ماليات پرونده هاي موديان در منابع اشخاص حقوقي و مشاغل مقرر مي دارد مديران کل محترم امور مالياتي با برنامه ريزي و نظارت و ايجاد هماهنگي در اجراي موارد ذيل از…

دستورالعمل اجرائي موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل اجرائي موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم بنا به اختيار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380 کليه اشخاص حقيقي وحقوقي موظفند نسبت به ثبت نام جهت دريافت کارت اقتصادي اقدام و بر اساس موارد زير براي انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادي…

انحراف بزرگ در مالیات‌ستانی

انحراف بزرگ در مالیات‌ستانی

طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از اجرای اشتباه مالیات ارزش افزوده خبر داد انحراف بزرگ در مالیات‌ستانی وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی معتقد است که ما در بحث مالیات ارزش افزوده (value-added tax) دچار خطای مفهومی و معنایی شده‌ایم. به اعتقاد طهماسب مظاهری، ترجمه کلمه VAT، «مالیات…

اولويت نصب صندوق فروش فروشندگان آهن آلات

اولويت نصب صندوق فروش فروشندگان آهن آلات

پيرو بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 28-06-1391 سازمان امور مالیاتی درخصوص تعيين مشاغل داراي اولويت نصب صندوق فروش ، لازم به ذکر است سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 57-94-200 مورخ 7/6/1394 اعلام داشته ” مطابق بند 2 بخشنامه مذکور صرفاً فروشندگان آهن آلات مطابق اولويت تعيين شده مرحله اول موضوع…

تعيين اولويت صاحبان مشاغل براي نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش

تعيين اولويت صاحبان مشاغل براي نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش

مواد «121» قانون برنامه پنجساله پنجم و «19» ماليات بر ارزش افزوده در اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با توجه به هماهنگي به عمل آمده با وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و شوراي اصناف کشور در خصوص تعيين اولويت صاحبان مشاغل براي نصب،…