ماليات بر درآمد حقوق

نکات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد حقوق

نکات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد حقوق

به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره‌مندي از تسهيلاتي که قانون براي موديان در نظر گرفته و عدم تعلق جريمه‌هاي احتمالي که قانون‌گذار براي آنان پيش‌بيني کرده، مي‌کند. از اين رو، در اين بخش…

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم – ماليات بر درآمد حقوق

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم – ماليات بر درآمد حقوق

بند ۱۶- متن زیر جایگزین ماده (۸۴) قانون می‌شود: ماده ۸۴ – میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود. بند ۱۷- متن زیر جایگزین ماده (۸۵) قانون می‌شود: ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی…

دستورالعمل اجرائي ماده واحده « قانون تغيير نرخ و ميزان معافيت سال 80 ماليات بر درآمد حقوق »

دستورالعمل اجرائي ماده واحده « قانون تغيير نرخ و ميزان معافيت سال 80 ماليات بر درآمد حقوق »

شماره:71755 تاريخ:29/11/1380 پيوست: دارد جناب آقاي عيسي شهسوار خجسته رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور   دستورالعمل اجرائي ماده واحده « قانون تغيير نرخ و ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق » که توسط آن سازمان تنظيم شده است ملاحظه و مورد تصويب قرار گرفت. دستور فرمائيد مفاد آن…