ماليات

معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1395

معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1395

معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1395 بر اساس بخشنامه صادره درخصوص معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1395 از سوي سازمان امور مالیاتی  با عنايت به بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم…

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور تشريح کرد: شرايط پذيرش هزينه هاي قابل‌قبول مالياتي در مبادلات اقتصادي

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور تشريح کرد: شرايط پذيرش هزينه هاي قابل‌قبول مالياتي در مبادلات اقتصادي

 شرايط پذيرش هزينه هاي قابل‌قبول مالياتي در مبادلات اقتصادي معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور، شرايط پذيرش هزينه قابل ‌قبول مالياتي در مبادلات اقتصادي سازمان امور مالياتي کشور تشريح کرد: شرايط پذيرش هزينه هاي قابل‌قبول مالياتي در مبادلات اقتصادي را براساس آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب…

عدم امکان تهاتر اضافه پرداختي ماليات عملکرد با بدهي مالياتهاي تکليفي و حقوق و ساير منابع همچون عدم امکان اصلاح قبوض مالياتي که به هر دليلي در صدور آن اشتباهاتي رخ داده است

عدم امکان تهاتر اضافه پرداختي ماليات عملکرد با بدهي مالياتهاي تکليفي و حقوق و ساير منابع همچون عدم امکان اصلاح قبوض مالياتي که به هر دليلي در صدور آن اشتباهاتي رخ داده است

عدم امکان تهاتر ماليات عملکرد با مالياتهاي تکليفي و حقوق نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص امکان تهاتر اضافه پرداختي ماليات عملکرد با بدهي ماليات هاي تکليفي، حقوق و ساير منابع همچنين اصلاح قبوض مالياتي صادره به علت اشتباه در درج مشخصات هويتي و …، بدينوسيله مقرر…

آشنایی با قوانین مالیاتی ، هیئت حل اختلاف مالیاتی

آشنایی با قوانین مالیاتی ، هیئت حل اختلاف مالیاتی

هیئت حل اختلاف مالیاتی ، هیئت حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی است.موارد زیر در خصوص هیئت حل اختلاف مالیاتی قابل ذکر است

تغييرات معافيت های مالیاتی در قانون ماليات هاي مستقيم جدید

تغييرات معافيت های مالیاتی در قانون ماليات هاي مستقيم جدید

معافيت های مالیاتی در قانون ماليات هاي مستقيم جدید ، معافيت هاي مالياتي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست مالي به منظور تأمين دو هدف تخصيص مجدد منابع

مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

اخذ مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مباحث مهم در قانون ارزش افزوده و همچنین برای اشخاص مشمول در این حوزه است.

ارسال گزارش هاي حسابرسي مالي و مالياتي از طريق پست

ارسال گزارش هاي حسابرسي مالي و مالياتي از طريق پست

شماره : 200/94/74 تاريخ : 1394/07/28 با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص پرونده هاي رسيدگي شده در اجراي ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم که نسبت به ارسال گزارش هاي حسابرسي مالي و مالياتي از طريق پست اقدام مي نمايند، بدينوسيله اعلام مي گردد: با اتخاذ ملاک از بخشنامه…

اثربخشي و کارآمدي ماليات بر ارزش افزوده

اثربخشي و کارآمدي ماليات بر ارزش افزوده

نظام‏هاي مالياتي پيشرو وکارآمد از مهمترين ابزارهاي توسعه بشمار مي‏آيند. ميزان استفاده از نظام‏هاي نوين مالياتي مدرن براي جلوگيري از طفره رفتن از پرداخت ماليات يا فرار مالياتي بسيار سودمند بوده و کشف آن، بسيار آسان و کم ‏هزينه است. در همين راستا، بسياري از کشورهاي جهان، قوانين و مقررات…

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 مشاغل

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 مشاغل

پيرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 و دستورالعمل شماره 506-94-200 مورخ 30-3-1394 موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحاديه هاي صنفي در اجراي تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم پيرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفويض اختيار…

گواهينامه هاي ارزش افزوده مفقودي و غير قابل استفاده

گواهينامه هاي ارزش افزوده مفقودي و غير قابل استفاده

نحوه تحويل فرم هاي مخصوص صدور گواهينامه الکترونيکي ثبت نام موضوع دستورالعمل شماره 539-93-260 مورخ 18-12-1393 و نحوه اقدام در خصوص گواهينامه هاي مفقودي و غير قابل استفاده پيرو بخشنامه‌هاي شماره 2815 مورخ 05-02-1388، 4936 مورخ 30-02-1388 و 30392 مورخ 18-12-1388 و دستورالعمل شماره 539-93-260 مورخ 18-12-1393 موضوع گواهينامه ثبت…