مالیات قطعی

دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و مشاغل

دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و مشاغل

نحوه رسيدگي و وصول ماليات شركتها و مشاغل به منظور استاندارد سازي فرآيند هاي زماني رسيدگي مالياتي و وصول ماليات پرونده هاي موديان در منابع اشخاص حقوقي و مشاغل مقرر مي دارد مديران کل محترم امور مالياتي با برنامه ريزي و نظارت و ايجاد هماهنگي در اجراي موارد ذيل از…

شایعه کدهای معاف از مالیات در بورس کالا صحت دارد؟

شایعه کدهای معاف از مالیات در بورس کالا صحت دارد؟

محصولات پلیمری برای دومین هفته پیاپی با کاهش قیمت رو به رو بود که به رغم افزایش قیمت های پایه بسیاری از مواد اولیه پلیمری بورس کالا ، برخی شایعات و گمانه زنی ها در خصوص ماهیت برخی از عرضه ها ، بر سر زبان ها افتاده است. شائبه عرضه…

تقويت نقش نظارت و بازرسي در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم

تقويت نقش نظارت و بازرسي در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم

نظارت و بازرسي در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم به جرات مي توان گفت تلاش براي مبارزه با جرايم و تخلفات مالياتي و فراهم کردن زمينه تحقق عدالت مالياتي از شالوده‏هاي مهمي است که اصلاحيه قانون ماليات‏هاي مستقيم (مصوب 31 تير 1394) بر آن استوار شده است. نظارت دقيق بر…

آشنایی با قوانین مالیاتی ، مراحل تسليم اظهارنامه مالیاتی و برگ تشخيص ماليات

آشنایی با قوانین مالیاتی ، مراحل تسليم اظهارنامه مالیاتی و برگ تشخيص ماليات

آشنایی با قوانین مالیاتی ، مراحل تسليم اظهارنامه مالیاتی و برگ تشخيص ماليات 1-مؤديان مالياتي (اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي) پس از تكميل اظهارنامه مالياتي مربوطه آن را ظرف مهلت مقرر در قانون به اداره امور مالياتي ذيصلاح تسليم و رسيد دريافت مي نمايند. 2-اداره امور مالياتي ذيصلاح پس…

آشنایی با قوانین مالیاتی ، هیئت عالی انتظامی مالیاتی

آشنایی با قوانین مالیاتی ، هیئت عالی انتظامی مالیاتی

آشنایی با قوانین مالیاتی ، هیئت عالی انتظامی مالیاتی هیئت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای 16 سال…

ماده 181 قانون ماليات‌هاي مستقيم، فرصتي براي يک بازرسي تخصصي

ماده 181 قانون ماليات‌هاي مستقيم، فرصتي براي يک بازرسي تخصصي

ماده 181 قانون ماليات‌هاي مستقيم ، نظارت و بازرسي فراهم آورنده اطلاعات مناسب، مفيد و لازم براي مديريت اثربخش و قابل اطمينان در يک سيستم مطلوب است

تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي

تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي

تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي

فرآيند وصول ماليات

فرآيند وصول ماليات

فرآيند وصول ماليات عدم آگاهي موديان از فرآيند وصول ماليات، در بسياري از موارد موجبات محروميت آنان از تسهيلات قانوني و معافيت هاي مالياتي و نيز تعلق جريمه هاي متعدد را فراهم مي کند. بر اين اساس، ارتقاي آگاهي موديان از فرآيند وصول ماليات مي تواندکمک شاياني به موديان براي…

دستورالعمل معافيت موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل معافيت موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم

طبق ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش…

قانون مالياتهاي مستقيم – شورای عالی مالیاتی و وظایف واختیارات آن

قانون مالياتهاي مستقيم – شورای عالی مالیاتی و وظایف واختیارات آن

ماده 252 – شورای عالی مالیاتی مرکب است از: بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته های مزکور می باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان…