هزینه های قابل قبول

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

شماره:۲۳۰/۹۳/۱۴۱ تاريخ:۱۳۹۳/۱۲/۱۲ پيرو بخشنامه هاي شماره ۱۴۹۷۷/۲۳۰/د مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ و شماره ۱۹۵۴۴/۲۳۰/د مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ و شماره ۳۸۱۳۳/۲۳۰/د مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲، به پيوست تصويرتصويب نامه شماره ۱۳۶۵۹۰/ت۵۰۹۷۶ هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ هيات محترم وزيران در خصوص اصلاح تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ موضوع آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون…

تصويب نامه شماره ۲۴۵۲۵/ت۴۹۹۲۱هـ مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ هيأت محترم وزيران درخصوص هزينه­ هاي قابل قبول مالياتي

تصويب نامه شماره ۲۴۵۲۵/ت۴۹۹۲۱هـ مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ هيأت محترم وزيران درخصوص هزينه­ هاي قابل قبول مالياتي

شماره:۴۵/۹۳/۲۳۰ تاريخ: ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ پيوست: دارد بخشنامه   ۴۵ ۹۳ ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع تصويب نامه شماره ۲۴۵۲۵/ت۴۹۹۲۱هـ مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ هيأت محترم وزيران درخصوص هزينه­ هاي قابل قبول مالياتي به پيوست تصوير تصويب نامه شماره ۲۴۵۲۵/ت۴۹۹۲۱هـ…

وجوه پرداختي شرکت ملي نفت ايران در سال ۱۳۸۸ که به تأييد سازمان حسابرسي رسيده است، به شرح زير از مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي مي شود

وجوه پرداختي شرکت ملي نفت ايران در سال ۱۳۸۸ که به تأييد سازمان حسابرسي رسيده است، به شرح زير از مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي مي شود

شماره:۴۲۶۸۱/ت۴۸۲۲۰هـ تاريخ:۲۵/۰۲/۱۳۹۲ پيوست: وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت نفت هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۱۹۴۵۰۹/۱۹۸۶۴/۲۰۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶- تصويب نمود: وجوه پرداختي شرکت ملي نفت ايران در سال ۱۳۸۸…

تصويب نامه شماره۸۰۶۷۶/ت۴۸۰۰۲ هـ مورخ۲۷/۴/۱۳۹۱ در ارتباط با سود کارمزد پرداختي توسط اشخاص به صندوقها

تصويب نامه شماره۸۰۶۷۶/ت۴۸۰۰۲ هـ مورخ۲۷/۴/۱۳۹۱ در ارتباط با سود کارمزد پرداختي توسط اشخاص به صندوقها

شماره: ۱۹۸۵۳-۲۳۰/د تاريخ: ۲۵-۰۵-۱۳۹۱ پيوست: دارد  پیوست بخشنامه ۰۳۷ ۹۱ ماده ۱۴۷ م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي……….. موضوع تصويب نامه شماره۸۰۶۷۶/ت۴۸۰۰۲ هـ مورخ۲۷/۴/۱۳۹۱ در ارتباط با سود کارمزد پرداختي توسط اشخاص به صندوقها به پيوست تصويبنامه شماره۸۰۶۷۶/ت۴۸۰۰۲هـ مورخ ۲۷-۴-۱۳۹۱هيات محترم وزيران که…

احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور توسط شرکتهاي بيمه تجاري به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور توسط شرکتهاي بيمه تجاري به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

شماره:۳۱۷۶/۲۱۰ تاريخ:۱۳/۰۲/۱۳۹۰ پيوست: دارد بخشنامه   کد: ۰۰۹ ۹۰ ۱۴۷ م   مخاطبين ادارات کل امور مالياتي   موضوع احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور توسط شرکتهاي بيمه تجاري به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تصوير تصويب نامه شماره ۳۸۶۹/ت۴۶۱۲۶ک مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۰ وزيران محترم…

قانون مالياتهاي مستقيم – هزینه های قابل قبول و استهلاک

قانون مالياتهاي مستقيم – هزینه های قابل قبول و استهلاک

ماده ۱۴۷– هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از: هزینه هایی که درحدود متعارف متکی به مدارک بوده ومنحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد.…

هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده ۱۴۷ شرکتهاي تابعه وزارت نيرو و …

هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده ۱۴۷ شرکتهاي تابعه وزارت نيرو و …

شماره:۱۶۵۸۹۵/ت ۴۱۲۲۳هـ تاريخ:۱۶/۰۹/۱۳۸۷ پيوست: وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت نيرو   هيئت وزيران در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۸۲۱۷۱ مورخ ۱/۸/۱۳۸۷ وزارت نيرو و به استناد ماده(۱۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶- تصويب نمود: وجوهي که شرکتهاي تابعه وزارت نيرو به موجب قانون مکلف و يا…

کمک هاي نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي به انجمن هاي علمي داراي مجوز فعاليت قانوني به عنوان هزينه هاي قابل قبول تلقي مي شود.

کمک هاي نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي به انجمن هاي علمي داراي مجوز فعاليت قانوني به عنوان هزينه هاي قابل قبول تلقي مي شود.

شماره:۵۷۹۰۳/۲۱۰ تاريخ:۲۷/۰۶/۱۳۸۶ پيوست:دارد اداره کل امور مالياتي استان شوراي عالي مالياتي سازمان امور اقتصادي و دارائي استان هيأت عالي انتظامي مالياتي اداره کل دادستاني انتظامي مالياتي دفتر جامعه حسابداران رسمي ايران دبيرخانه هيأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسي مجله ماليات تصوير مصوبه شماره ۲۷۷۲۲/ت۳۷۳۲۰ هـ مورخ ۲۱/۵/۸۶ هيئت محترم…

استرداد ماليات اضافي دريافت شده

استرداد ماليات اضافي دريافت شده

شماره دادنامه: ۱۴۷ تاريخ: ۰۶/۰۳/۱۳۸۶ کلاسه پرونده: ۸۳/۲۹۰  مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: آقاي حسينعلي بلند پايه. موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالياتي کشور. مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده ۲۴۲ قانون…

درآمد اشخاص خارجي از محل سود و کارمزد دريافتي

درآمد اشخاص خارجي از محل سود و کارمزد دريافتي

شماره:۴۶۵۰۲ تاريخ:۲۷/۰۹/۱۳۸۵ پيوست:دارد بانکها شرکت ها سازمان ها مؤسسات و اشخاص حقيقي    پيرو بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵- ۲۱۱ مورخ ۲۷/۶/۸۵، نظر به اينکه درآمد اشخاص خارجي از محل سود و کارمزد دريافتي از جمله فعاليت هاي آنان و از مصاديق بهره برداري از سرمايه در ايران مي باشد،بنابراين اعطاي وام و تسهيلات…