هزینه های قابل قبول

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

شماره:230/93/141 تاريخ:1393/12/12 پيرو بخشنامه هاي شماره 14977/230/د مورخ 3/6/1392 و شماره 19544/230/د مورخ 15/7/1392 و شماره 38133/230/د مورخ 21/12/1392، به پيوست تصويرتصويب نامه شماره 136590/ت50976 هـ مورخ 13/11/1393 هيات محترم وزيران در خصوص اصلاح تصويب نامه هاي شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 موضوع آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون…

تصويب نامه شماره 24525/ت49921هـ مورخ 5/3/1393 هيأت محترم وزيران درخصوص هزينه­ هاي قابل قبول مالياتي

تصويب نامه شماره 24525/ت49921هـ مورخ 5/3/1393 هيأت محترم وزيران درخصوص هزينه­ هاي قابل قبول مالياتي

شماره:45/93/230 تاريخ: 08/04/1393 پيوست: دارد بخشنامه   45 93 ماده 147 و 148 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع تصويب نامه شماره 24525/ت49921هـ مورخ 5/3/1393 هيأت محترم وزيران درخصوص هزينه­ هاي قابل قبول مالياتي به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 24525/ت49921هـ…

وجوه پرداختي شرکت ملي نفت ايران در سال 1388 که به تأييد سازمان حسابرسي رسيده است، به شرح زير از مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي مي شود

وجوه پرداختي شرکت ملي نفت ايران در سال 1388 که به تأييد سازمان حسابرسي رسيده است، به شرح زير از مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي مي شود

شماره:42681/ت48220هـ تاريخ:25/02/1392 پيوست: وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت نفت هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/2/1392 بنا به پيشنهاد شماره 194509/19864/200 مورخ 8/10/1391 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1366- تصويب نمود: وجوه پرداختي شرکت ملي نفت ايران در سال 1388…

تصويب نامه شماره80676/ت48002 هـ مورخ27/4/1391 در ارتباط با سود کارمزد پرداختي توسط اشخاص به صندوقها

تصويب نامه شماره80676/ت48002 هـ مورخ27/4/1391 در ارتباط با سود کارمزد پرداختي توسط اشخاص به صندوقها

شماره: 19853-230/د تاريخ: 25-05-1391 پيوست: دارد  پیوست بخشنامه 037 91 ماده 147 م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي……….. موضوع تصويب نامه شماره80676/ت48002 هـ مورخ27/4/1391 در ارتباط با سود کارمزد پرداختي توسط اشخاص به صندوقها به پيوست تصويبنامه شماره80676/ت48002هـ مورخ 27-4-1391هيات محترم وزيران که…

احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور توسط شرکتهاي بيمه تجاري به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور توسط شرکتهاي بيمه تجاري به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

شماره:3176/210 تاريخ:13/02/1390 پيوست: دارد بخشنامه   کد: 009 90 147 م   مخاطبين ادارات کل امور مالياتي   موضوع احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور توسط شرکتهاي بيمه تجاري به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تصوير تصويب نامه شماره 3869/ت46126ک مورخ 14/1/1390 وزيران محترم…

قانون مالياتهاي مستقيم – هزینه های قابل قبول و استهلاک

قانون مالياتهاي مستقيم – هزینه های قابل قبول و استهلاک

ماده 147– هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از: هزینه هایی که درحدود متعارف متکی به مدارک بوده ومنحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد.…

هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده 147 شرکتهاي تابعه وزارت نيرو و …

هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده 147 شرکتهاي تابعه وزارت نيرو و …

شماره:165895/ت 41223هـ تاريخ:16/09/1387 پيوست: وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت نيرو   هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/8/1387 بنا به پيشنهاد شماره 100/30/82171 مورخ 1/8/1387 وزارت نيرو و به استناد ماده(147) قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1366- تصويب نمود: وجوهي که شرکتهاي تابعه وزارت نيرو به موجب قانون مکلف و يا…

کمک هاي نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي به انجمن هاي علمي داراي مجوز فعاليت قانوني به عنوان هزينه هاي قابل قبول تلقي مي شود.

کمک هاي نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي به انجمن هاي علمي داراي مجوز فعاليت قانوني به عنوان هزينه هاي قابل قبول تلقي مي شود.

شماره:57903/210 تاريخ:27/06/1386 پيوست:دارد اداره کل امور مالياتي استان شوراي عالي مالياتي سازمان امور اقتصادي و دارائي استان هيأت عالي انتظامي مالياتي اداره کل دادستاني انتظامي مالياتي دفتر جامعه حسابداران رسمي ايران دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسي مجله ماليات تصوير مصوبه شماره 27722/ت37320 هـ مورخ 21/5/86 هيئت محترم…

استرداد ماليات اضافي دريافت شده

استرداد ماليات اضافي دريافت شده

شماره دادنامه: 147 تاريخ: 06/03/1386 کلاسه پرونده: 83/290  مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: آقاي حسينعلي بلند پايه. موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909/4909 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالياتي کشور. مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده 242 قانون…

درآمد اشخاص خارجي از محل سود و کارمزد دريافتي

درآمد اشخاص خارجي از محل سود و کارمزد دريافتي

شماره:46502 تاريخ:27/09/1385 پيوست:دارد بانکها شرکت ها سازمان ها مؤسسات و اشخاص حقيقي    پيرو بخشنامه شماره 24831/2125- 211 مورخ 27/6/85، نظر به اينکه درآمد اشخاص خارجي از محل سود و کارمزد دريافتي از جمله فعاليت هاي آنان و از مصاديق بهره برداري از سرمايه در ايران مي باشد،بنابراين اعطاي وام و تسهيلات…