گزارشات 169

تغییرات نحوه ارسال معاملات فصلی از سال ۱۳۹۶

تغییرات نحوه ارسال معاملات فصلی از سال ۱۳۹۶

در راستای اجرای ماده ۱۶۹ اصلاحیه مورخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵ قانون مالیات های مستقیم ، تغییرات نحوه ارسال معاملات فصلی از سال ۱۳۹۶ تعیین گردید .

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: ۳۰ ديماه، آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصلي دوره پاييز ۱۳۹۴

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: ۳۰ ديماه، آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصلي دوره پاييز ۱۳۹۴

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: ۳۰ ديماه آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصل پاييز است. به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدتقي پاکدامن، با اعلام آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصلي دوره پاييز امسال، گفت: در اجراي دستورالعمل ماده ۱۶۹مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، تمام اشخاص حقوقي و…

بخشودگي جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور براي طرح در هيات حل اختلاف مالياتي

بخشودگي جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور براي طرح در هيات حل اختلاف مالياتي

شماره: ۹۷-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۱۶-۱۰-۱۳۹۴ پيوست: دارد پيرو بخشنامه شماره ۹۰/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۰-۹-۱۳۹۴ موضوع جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم، باتوجه به ابهامات و سوالات مطرح شده درخصوص بخشودگي جرايم و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور براي طرح پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي،…

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: کاهش نرخ ماليات بر درآمد

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: کاهش نرخ ماليات بر درآمد

کاهش نرخ ماليات بر درآمد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از کاهش نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي از جمله صاحبان مشاغل در راستاي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم خبرداد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد با بيان اينکه يکي از رويکردهاي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم ساده‌سازي…

نکات قابل توجه ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

نکات قابل توجه ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره‌مندي از تسهيلاتي که قانون براي موديان در نظر گرفته و عدم تعلق جريمه‌هاي احتمالي که قانون‌گذار براي آنان پيش‌بيني کرده، مي‌کند. از اين رو، در اين بخش…

موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائي ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائي ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائي ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم پيرو دستورالعمل هاي شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۷/۳/۹۲ در خصوص اجراي ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به ابهامات و سؤالات مرتبط با اجراي دستورالعمل هاي مذکور،به منظور ايجاد وحدت رويه در…

دستورالعمل اجرائي موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل اجرائي موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم بنا به اختيار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کليه اشخاص حقيقي وحقوقي موظفند نسبت به ثبت نام جهت دريافت کارت اقتصادي اقدام و بر اساس موارد زير براي انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادي…

جرايم  موضوع  ماده ۱۶۹  مکرر  قانون مالياتهاي مستقيم ( جرايم عدم ارسال معاملات فصلي )

جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم ( جرايم عدم ارسال معاملات فصلي )

جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم ( جرايم عدم ارسال معاملات فصلي ) شماره: ۹۰-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۱۰-۰۹-۱۳۹۴ جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم با عنايت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص ميزان جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي…

ارائه خدمات حسابداري

ارائه خدمات حسابداري

مركز مشاوره مالياتي با دارا بودن كادر مجرب اقدام به ارائه خدمات حسابداري به كليه اشخاص اعم از شركتها و اشخاص حقيقي و صاحبان مشاغل مي نمايد .

ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (۱-۵) دستورالعمل اجرايي شماره ۲۴۴۶۸-۲۰۰/ص مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۰ ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم

ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (۱-۵) دستورالعمل اجرايي شماره ۲۴۴۶۸-۲۰۰/ص مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۰ ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم

پيرو بخشنامه ۴۵/۹۴/۲۰۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ و با عنايت به پيرو بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۴۵ مور ۱۳۹۴/۲۴/۴ و با عنايت بهپيرو بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۲۴/۴ و با عنايت به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره ۲۰۵ الي ۲۰۸ مبني بر ابطال قسمتي از دامنه کاربرد و اصلاح بند ۱-۵…