گزارشات 169

تغییرات نحوه ارسال معاملات فصلی از سال 1396

تغییرات نحوه ارسال معاملات فصلی از سال 1396

در راستای اجرای ماده 169 اصلاحیه مورخ 31 تیر ماه 1395 قانون مالیات های مستقیم ، تغییرات نحوه ارسال معاملات فصلی از سال 1396 تعیین گردید .

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: 30 ديماه، آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصلي دوره پاييز 1394

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: 30 ديماه، آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصلي دوره پاييز 1394

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: 30 ديماه آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصل پاييز است. به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدتقي پاکدامن، با اعلام آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصلي دوره پاييز امسال، گفت: در اجراي دستورالعمل ماده 169مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، تمام اشخاص حقوقي و…

بخشودگي جرايم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27-11-1380 و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور براي طرح در هيات حل اختلاف مالياتي

بخشودگي جرايم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27-11-1380 و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور براي طرح در هيات حل اختلاف مالياتي

شماره: 97-94-200 تاريخ: 16-10-1394 پيوست: دارد پيرو بخشنامه شماره 90/94/200 مورخ 10-9-1394 موضوع جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم، باتوجه به ابهامات و سوالات مطرح شده درخصوص بخشودگي جرايم و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور براي طرح پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي،…

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: کاهش نرخ ماليات بر درآمد

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: کاهش نرخ ماليات بر درآمد

کاهش نرخ ماليات بر درآمد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از کاهش نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي از جمله صاحبان مشاغل در راستاي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم خبرداد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد با بيان اينکه يکي از رويکردهاي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم ساده‌سازي…

نکات قابل توجه ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

نکات قابل توجه ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره‌مندي از تسهيلاتي که قانون براي موديان در نظر گرفته و عدم تعلق جريمه‌هاي احتمالي که قانون‌گذار براي آنان پيش‌بيني کرده، مي‌کند. از اين رو، در اين بخش…

موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم پيرو دستورالعمل هاي شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و شماره 3954/200 مورخ 7/3/92 در خصوص اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به ابهامات و سؤالات مرتبط با اجراي دستورالعمل هاي مذکور،به منظور ايجاد وحدت رويه در…

دستورالعمل اجرائي موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل اجرائي موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم بنا به اختيار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380 کليه اشخاص حقيقي وحقوقي موظفند نسبت به ثبت نام جهت دريافت کارت اقتصادي اقدام و بر اساس موارد زير براي انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادي…

جرايم  موضوع  ماده 169  مکرر  قانون مالياتهاي مستقيم ( جرايم عدم ارسال معاملات فصلي )

جرايم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم ( جرايم عدم ارسال معاملات فصلي )

جرايم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم ( جرايم عدم ارسال معاملات فصلي ) شماره: 90-94-200 تاريخ: 10-09-1394 جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم با عنايت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص ميزان جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي…

ارائه خدمات حسابداري

ارائه خدمات حسابداري

مركز مشاوره مالياتي با دارا بودن كادر مجرب اقدام به ارائه خدمات حسابداري به كليه اشخاص اعم از شركتها و اشخاص حقيقي و صاحبان مشاغل مي نمايد .

ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرايي شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم

ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرايي شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم

پيرو بخشنامه 45/94/200 مورخ 24/4/1394 و با عنايت به پيرو بخشنامه 200/94/45 مور 1394/24/4 و با عنايت بهپيرو بخشنامه 200/94/45 مورخ 1394/24/4 و با عنايت به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره 205 الي 208 مبني بر ابطال قسمتي از دامنه کاربرد و اصلاح بند 1-5…